Profil firmy

Opavská lesní a.s. je obchodní lesnickou firmou působící v Moravskoslezském kraji. Společnost vznikla transformací bývalého státního podniku Severomoravské státní lesy Krnov, lesního závodu Opava. Po úspěšném absolvování výběrových řízení na uzavření rámcových smluv na dodávky komplexních lesnických činností pro státní podnik Lesy České republiky rozšířila společnost svou působnost do oblasti Beskyd a Jeseníků a stala se tak významným podnikatelským subjektem nejen v opavském regionu, ale řadí se mezi nejvýznamnější dodavatele služeb pro lesní hospodářství v rámci České republiky.

Zabýváme se výkupem a prodejem dřeva. Pro své zákazníky provádíme komplexní lesnickou činnost, která zahrnuje výrobu sazenic lesních dřevin, pěstební práce v lese, těžbu, přibližování a odvoz dřeva. Nabízíme služby kvalifikovaného odborného lesního hospodáře ostatním vlastníkům lesa.

Mezi ostatní aktivity společnosti patří provozování myslivosti, obchodní činnost a pronájem nemovitostí. Jsme připraveni potvrdit stávající postavení společnosti a svým zákazníkům garantovat vysokou kvalitu služeb a dodávaných produktů dle jejich požadavků.