Prodej palivového dříví - měření palivového dříví

Palivové dříví není možné měřit ve váhových mírách (váha je značně ovlivněna vlhkostí dříví a dřevinou), proto na měření palivového dříví používáme prostorové míry.

m3

Základní evidenční jednotkou dříví je 1 m3 = plnometr – udává množství dříví v prostoru 1 x 1 x 1 m kdy je tento prostor zcela vyplněný pouze dřevní hmotou (bez kůry, bez mezer). Na m3 v praxi měříme kulatinu – palivové dříví je na m3 obtížně měřitelné a proto se palivové dříví touto jednotkou neměří.

např. pro BUK kmen délky 5 m, průměr 52 cm = 1 m3

prm

Palivové dříví ve formě polen, kuláčků, štěpin – delších než 0,5 m měříme na prostorové metry (prm). Prostorový metr – (někdy také rovnaný prostorový metr) představuje prostor 1 x 1 x 1 m do kterého jsou jednotlivá polena, nebo štípané dříví vyskládány – tedy včetně prostoru mezi jednotlivými poleny.

Pro převod mezi prostorovým metrem (prm) a m3 používáme redukční faktory. Redukční faktor posuzujeme vždy pro daný případ. Vliv na redukční faktor má dřevina, tvar a velikost polen, způsob rovnání do hráně,…

Pro jehličnaté dříví (1-2 m dlouhé) používáme nejčastěji redukční faktor 0,64 (1 prm = 0,64 m3)

Pro listnaté dříví (1-2 m dlouhé) používáme nejčastěji redukční faktor 0,54 (1 prm = 0,54 m3)

Palivové dřívíPalivové dříví
Množství dvoumetrového a metrového paliva vypočítáme tak, že změříme a vynásobíme výšku, šířku a délku hráně

sprm

Krátké štípané palivové dříví (polínka 25 cm, 33 cm,…) neurovnané do hráně měříme na sypané prostorové metry (sprm). Sypaný prostorový metr je množství dříví volně nasypaného do prostoru 1 x 1 x 1 m.

Palivové dříví
Volně sypané palivové dříví

Urovnáním volně sypaného štípaného dříví do vozíku, nebo na korbu auta dostáváme (rovnaný) prostorový metr a na takto naložené dříví již nelze aplikovat ceníky pro volně sypané dříví.

Pro převod mezi prostorovým metrem (prm) a sypaným prostorovým metrem (sprm) používáme převodní koeficienty. Na tyto má vliv mnoho faktorů – dřevina, velikost polínek, způsob urovnání,…

V praxi nejčastěji používáme koeficient 0,61 (uskládáním 1 sprm dostaneme 0,61 prm)

Při přepravě sypaného dříví dochází vlivem vibrací k setřesu dříví, což zvyšuje množství plnometrů v prostorových mírách!

Prodej zvěřiny
GroCredit, a.s. - pronájem bytů a nebytových prostor

GroCredit, a.s.
GroCredit, a.s.
Good Venison s.r.o.
Good Venison s.r.o.