Obora Jelenice – základní informace

Obora Jelenice se nachází na Opavsku mezi městy Hradec nad Moravicí a Vítkov. Její polohu zvýrazňuje malebné údolí řeky Moravice, na jejímž pravém břehu se obora rozkládá. Rozdíl nadmořských výšek mezi spodní části obory u řeky Moravice a horní části obory u obce Jelenice činí 180 m. Při rozloze 276 ha toto převýšení zaručuje lov v členistém a velice pestrém terénu s možností nádherných výhledů do údolí řeky. Hlavními druhy zvěře chované v oboře jsou daněk skvrnitý, muflon, jelen Sika východní Dybowského, prase divoké a jelen lesní. Při lovu je každému loveckému hostu přidělen lovecký doprovod.

Historie Obory Jelenice sahá až k roku 1805, kdy byla na hradeckém panství zřízena na výměře 575 ha obora pro vysokou zvěř. Dle dochované původní mapy z roku 1830 se obora členila na 12 revírů. Organizačně byla obora v roce 1842 v rámci lesního hospodářství panství Hradec zařazena mezi 6 jeho polesí: Mostek, Albrechtice, Obora, Jelenice, Domoradovice a Lipina. Obora byla zprvu zřízena pro vysokou a dančí zvěř, teprve později tam majitelé vysadili i zvěř černou. V roce 1852 byla obora zmenšena na polovinu a v roce 1898 byla zrušena úplně. Po uplynutí dalšího století dochází k obnově Obory Jelenice pro zavedení oborního chovu dančí, mufloní, vysoké, černé a zvěře jelena Siky Dybowského a to přibližně na katastrálním území bývalé obory.

Obora Jelenice Obora Jelenice Obora Jelenice
Obora Jelenice Obora Jelenice Obora Jelenice Obora Jelenice

Prodej zvěřiny
GroCredit, a.s. - pronájem bytů a nebytových prostor

GroCredit, a.s.
GroCredit, a.s.
Good Venison s.r.o.
Good Venison s.r.o.