Lesnická výroba

Společnost Opavská lesní a.s. realizuje lesnické činnosti ve vlastních porostech i na základě uzavřených smluvních vztahů v lesích jiných vlastníků.

Z lesnických činností realizuje pěstební činnost, jako komplexní péči o lesní kultury a porosty, především:

  • zalesňování holin
  • ožínání kultur
  • ošetřování kultur proti škodám zvěří
  • výstavba oplocenek včetně dodávky materiálu
  • prořezávky
  • probírky

Společnost Opavská lesní a.s. poskytuje služby i v oblasti těžební činnosti, jak jednotlivé tak dílčí operace:

  • těžba dříví
  • přibližování dříví - koněm, traktorem, vyvážecí soupravou
  • odvoz dříví

Samozřejmě poskytujeme i službu komplexní. Výroba dříví na odvozním místě.

Dříví z realizovaných těžebních činností po dohodě s vlastníkem lesa vykupujeme.

Prodej zvěřiny
GroCredit, a.s. - pronájem bytů a nebytových prostor

GroCredit, a.s.
GroCredit, a.s.
Good Venison s.r.o.
Good Venison s.r.o.