Obora Jelenice – nabídka služeb

Pro lovce jsou připraveny jak kvalitně připravené lovecké chodníky, tak nové a zateplené pozorovatelny. Lov probíhá výhradně s loveckým doprovodem. Dopravu loveckých hostů zajišťujeme vlastními terénními vozy.

Hlavními druhy zvěře v Oboře Jelenice jsou daněk a muflon, jelen Sika Dybowského, v menší míře nabízíme lov jelena lesního. U lovu černé zvěře v oboře upřednostňujeme lov společný. Po úspěšném lovu konkrétního druhu zvěře mohou lovci využít možnosti lovu ostatních druhů zvěře jak v Oboře Jelenice, tak v přilehlých honitbách. Mimo oboru nabízíme v dané oblasti loveckým hostům 3 000 ha kvalitně zazvěřených lesních i polních honiteb, ve kterých je zastoupena zvěř srnčí, dančí, mufloní, černá i vysoká. Všechna myslivecká zařízení v jednotlivých honitbách jsou celoročně připravena k využití. Úspěšným lovcům nabízíme možnost úpravy trofejí.

Obora Jelenice Obora Jelenice Obora Jelenice Obora Jelenice Obora Jelenice Obora Jelenice

Prodej zvěřiny
GroCredit, a.s. - pronájem bytů a nebytových prostor

GroCredit, a.s.
GroCredit, a.s.
Good Venison s.r.o.
Good Venison s.r.o.