Myslivost

Kromě lesní činnosti je předmětem podnikání také myslivost. Opavská lesní a.s. nabízí v oboře Jelenice, bažantnici Albertovec a pronajatých volných honitbách pro tuzemské i zahraniční lovce široké myslivecké vyžití. Při všech loveckých akcích je dbáno na dodržování všech mysliveckých tradic. Jako je vyhlášení krále lovu, pasování na lovce zvěře či myslivce, vzdání čest padlé zvěři u slavnostního výřadu apod.

Nabízíme:

  • odlov bažanta obecného formou honů
  • odlov srnčí, mufloní, dančí, černé, jelení a zvěře jelena Siky Dybowskéh individuálně za asistence loveckého doprovodu
  • společné lovy na černou zvěř

Zabezpečujeme:

  • organizaci loveckých akcí na velmi odborné úrovni
  • zajištění posledních lečí, mysliveckého soudu, vyhlášení Krále honu
  • při společných akcích hudební doprovod (trubači)

Ostatní služby:

  • lovecký doprovod
  • prodej zvěřiny
  • zajištění loveckých lístků a pojištění pro lovecké hosty
  • zajištění preparace trofejí

Prodej zvěřiny
GroCredit, a.s. - pronájem bytů a nebytových prostor

GroCredit, a.s.
GroCredit, a.s.
Good Venison s.r.o.
Good Venison s.r.o.